Over ons

reus:mercatorke & grobelia reus:kamiel reus:mercator reus:philmena & celeste reus:gerardus mercator rupelmundanus reus:de loze visser

‘Het Schelleke’ is de oudste en meest volkse wijk van Rupelmonde. Hier woonden vroeger vissers, vrijzinnige arbeiders en schippers. Uit de oude Rederijkerskamer ‘De Genoffelbloem’ ontstond in 1776 het ‘Genootschap St.Cecilia’ dat ieder jaar in september in ‘Het Schelleke’ een wijkfeest inrichtte. Dit genootschap (in de loop der jaren herdoopt tot ‘Harmonie Ste.Cecilia’ en ‘Fanfare Ste.Cecilia’) verzorgde de organisatie tientallen jaren, tot er in 1902 een afzonderlijk feestbestuur voor de wijkfeesten werd aangesteld.
Deze kermis had telkens plaats op de eerste zondag van september. Alle inwoners van de wijk bevlagden hun huizen en versierden hun gevels met borden waarop zelfgemaakte spreekwoorden en verzen prijkten. De schippers versierden hun boten tot kunstwerken en maakten van deze kermis een echt volksfeest. Nadien werden er stoeten ingericht.

Vanaf de eerste wereldoorlog raakte de wijkkermis echter in de vergetelheid. In 1948, naar aanleiding van de overwinning van een plaatselijke voetbalploeg in het kampioenschap van Rupelmonde, werd de traditie heropgestart. De eerste ‘Schellekeskermis’ had plaats op 25, 26 en 27 september 1948. Het daaropvolgende jaar verkoos men de wijkkermis op de eerste zondag van augustus te houden. In 1949 werd ook de eerste reus van de wijk geboren: de reuzin ‘Philomena’, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Philomena Van Hoyweghen (1 februari 1949). Haar echtgenoot Celestinus De Souter, een typische schippersfiguur, werd als reus ‘Celest’ in het leven geroepen. Enkele jaren later zou het reuzenkoppel ook nog een zoon, ‘Mercatorke ‘(1957), en een dochter, ‘Grobelia’ (1961), krijgen.

De jaren '50 en '60 waren zowat de hoogtepunten van deze kermis. Er waren toen vooral veel schippers aanwezig op de feesten. Hun schepen in de haven werden, net als de straten en de huizen, bevlagd en overal weerklonk muziek. Op zaterdag was er een loop- of velokoers, een muzikale rondgang en een concert, terwijl er op zondag volksspelen waren en een ‘bloemenstoet’ voor kinderen en een ‘serieuze wandeling’ voor volwassenen. Op maandag had er een jaarmarkt voor huisdieren plaats en werden ballonnen opgelaten. Vaak was er tijdens de feesten ook vuurwerk te zien.

Tijdens de jaren 70' was het succes van de wijkkermis tanende. Er waren steeds minder activiteiten en ook het volk bleef weg. Toen de Schellekeskermis in 1977 zo goed als verdwenen was, besloten een aantal jongeren er nieuw leven in te blazen. Onder impuls van Joseph Lijssens en Armand Anné werd een een nieuw bestuur gevormd en beleefden de Schellekesfeesten een ware heropleving. Tegenwoordig zijn er nog steeds heel wat activiteiten te beleven tijdens de Schellekesfeesten. Tijdens dit lange weekend is er altijd een rommelmarkt (zaterdag), een ambachtenmarkt, verschillen muziekoptredens en een grote reuzenstoet (zondag). De feesten worden nog steeds geopend met een groot vuurwerk.